Контакти

Офіційне місцезнаходження:
01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 35.
Місце фактичного здійснення діяльності:
01024, м.Київ. вул.Круглоуніверситетська 2/1Б

Місцезнаходження за КОАТУУ 8039100000
ukrcap@emitent.net.ua
Режим робочого часу:
Понеділок – четвер з 09:00 до 18:00
П’ятниця – з 09:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

+38(044) 353-79-53

Регулярна інформація (XML)

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «Аудиторська фiрма «БЛИСКОР ГАРАНТ»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 16463676
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01042, м. Київ, бульвар Марiї Приймаченко, 1/27, оф. 501
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 021826.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 348П00034829.01.201624.09.2020р.
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016р.
Думка аудитора*** умовно-позитивна